arrow_upward arrow_upward

Een programma op maat van jouw noden

Opleidingen

Ontdek hier alle informatie en de inschrijvingsmodaliteiten.

Eerste certificerende Talent Acquisition academie, 100% corporate

De voorbije jaren heeft de digitale evolutie ons gedrag veranderd en de noodzaak van innovatieve HR-strategieën aangetoond. Wij bieden jou een unieke en vernieuwende aanpak met doelgerichte modellen om in je huidige HR-behoeften te voorzien.

certifications-talent-acquisition

Certificaties

De professionalisering van Talent Acquisition is de drijvende kracht van de academie. Met onze certificaties kun je specifieke competenties ontwikkelen om alle fases van de rekruteringscyclus vlotter en doeltreffender te laten verlopen.

Antwoorden op jouw vragen?

Sourcing, een nieuw beroep? add remove

De sourcer heeft als taak potentiële kandidaten op te zoeken, te herkennen en te contacteren.

Hij/zij wil tegemoetkomen aan de wensen van zijn (interne) klant, begrijpt diens behoeften en past ze aan de realiteit van de markt aan.

De praktijkkennis van de diverse sourcingtechnieken is daarbij van groot nut. Dit beroep sluit perfect aan bij de behoeften van kleine structuren die liever niet de commissie van een uitzendkantoor betalen. Met de klant bepaalt de sourcer hoeveel uren nodig zijn om kwaliteitsvolle kandidaten te benaderen en wordt voor het geleverde werk betaald op basis van een uur- of dagtarief.

Certificatie voor wie en waarom? add remove

De certificatie valideert de competenties van de personen die de opleiding Talent Acquisition, Rekrutering & Sourcing, Selecteren & Onderhandelen hebben gevolgd.

  • De vraag van ondernemingen naar opleidingen en certificatie van competenties voor het voeren van selectiegesprekken en eindonderhandelingen.
  • Het internet en de sociale media hebben de rekruteringsmethoden en het zoeken van kandidaten volledig veranderd. Rekruteerders “van de oudere stempel” hebben doorgaans niet de competenties om die nieuwe technologieën te gebruiken voor een succesvolle sourcing.
  • Talent Acquisition is een beroep dat onderbelicht blijft op de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot human resources, waaraan meer aandacht wordt geschonken in de media. Door certificatie worden de gecertificeerde personen naar waarde geschat en krijgt de functie meer bekendheid.

https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques

Hoeveel deelnemers per opleidingsdag? add remove

Kwaliteit vόόr kwantiteit.

 

Talent Acquisition is tot de conclusie gekomen dat kleine groepjes ideaal zijn om de competenties van onze deelnemers te ontwikkelen.

 

Praktijk, praktijk, praktijk.

 

De Talent Acquisition Academy begrijpt dat de return on investment van een opleiding voornamelijk wordt bepaald door de mate waarin de deelnemers de nieuw aangeleerde concepten in hun werkomgeving kunnen toepassen. Dat leren ze gemakkelijker in kleine groepen. Die bevorderen immers de gedachtewisselingen tussen de deelnemers, en de opleid.st.er kan elke deelnemer meer gepersonaliseerde ondersteuning geven. Zo kan tijdens de opleiding een maximum aan tijd worden besteed aan de praktijk.

 

Daarom beperken wij het aantal inschrijvingen tot maximaal 16 personen.

Wat zijn de mogelijke subsidies en hoe kun je ze verkrijgen? add remove

Er loopt voor de Talent Acquisition Academy een certificatieproces bij QFor.

Eenmaal gecertificeerd zal de TAA als opleidingscentrum worden erkend en kan ze opleidingscheques aanvaarden.

Met de opleidingscheque geniet je financiële steun voor je opleiding, ongeacht of je werknemer, zelfstandige dan wel werkzoekende bent.

Voor wie is deze opleiding bestemd? add remove

Deze opleiding is bedoeld voor personen die in de human resources sector actief zijn en die aanvullende operationele competenties in Talent Acquisition willen verwerven: human resources manager, human resources assistent, hoofd rekrutering, hoofd rekrutering en beroepsmobiliteit …

Je kan ook als ervaren recruiters gemakkelijk in het opleidingstraject stappen, ongeacht jouw ervarings- en kennisniveau.

De modules starten bij de basisbeginselen en evolueren geleidelijk naar een expertiseniveau.

Is deze opleiding erkend? add remove

Het programma leidt naar certificatie van de deelnemers die voor alle proeven geslaagd zijn.

Het wordt op de markt erkend door onze collega’s. Dankzij de kwaliteit en de ervaring van onze deskundige opleiders weten ondernemingen dit certificaat naar waarde te schatten.

Er loopt een procedure voor de QFor-certificatie, die door een onafhankelijke instantie wordt toegekend. Die certificatie is een erkende kwaliteitsgarantie.

Wat zijn de mogelijkheden na deze opleiding? add remove

Als Talent Acquisition Specialist zul je autonoom verantwoordelijk zijn voor de volledige rekruterings- en selectiecyclus, en dat ongeacht de sector of de grootte van de onderneming.

Word een expert in rekrutering, sourcing en employer branding
Contact
Talent acquisition Academy info@ta.academy 02/342.12.35