arrow_upward arrow_upward

Talent Acquisition Global Strategy

Talent Acquisition Global Strategy

De Talent Acquisition Manager is een ambassadeur voor zijn organisatie, hij speelt een rol als bemiddelaar tussen de organisatie en de kandidaten. Hij/zij staat garant voor de goede afloop van het rekruteringsproces door de daaraan verbonden kosten te beheren. Daartoe toont hij/zij veerkracht, past zich voortdurend aan en anticipeert op de behoeften van beide partijen.

Doelstellingen

Goed aanwerven vergt een welomlijnd proces dat onder meer bestaat uit de omschrijving van de vacatures, het aanleggen van een kandidatenvijver, het beheer van de kandidaturen, de selectie van bekwame en talentrijke mensen, de integratie van de nieuw aangeworven werknemers en de naleving van de wetgeving.
Het formaliseren van je aanwervingsstrategie – en je HR-beleid in het algemeen – is de eerste stap naar een beter beheer van een van de meest waardevolle activa van uw bedrijf.

 • Een op maat gesneden, relevant en efficiënt wervingsproces op te zetten
 • Rekruteringsbehoeften te kunnen aanpakken
 • Te beslissen over een workforce planningstrategie die coherent is en afgestemd op de strategie van de organisatie.
 • De meest geschikte partners en instrumenten te kiezen
 • Een onboardingsproces te creëren dat het imago van de organisatie weerspiegelt
 • De taken en verantwoordelijkheden van elke persoon te bepalen
 • De aanwezigheid van je recruiters op de markt te optimaliseren
 • Een realistisch budget op te stellen en te controleren
 • Je agility te cultiveren

Programma

Wat ook de betrokken beroepen of sectoren zijn, het rekruteringsbeleid omschrijft de goede praktijken die binnen een organisatie worden toegepast bij de rekrutering. Het schetst het rekruteringssproces, met inbegrip van acties, besluiten en middelen, terwijl het wendbaar blijft.

 • Talent Acquisition – Functieomschrijving
 • Rekrutering – Selectie: welk verschil?
 • De uitdagingen van het beroep vandaag de dag
 • Tools voor Talent Acquisition
 • Selectie van externe partners
 • Onboardingsstrategie
 • Talent Acquisition Proces
 • Stroomdiagram
 • Aanwezigheid van de Talent Acquisition op de markt
 • Budgetbeheer
 • Continue verbetering
Duur
4 dagen (28u)
Tijdschema
9u - 19u
Voor wie
HR Director, HR Manager, Talent Acquisition Manager

Inschrijven

Geen evenementen gevonden!
Contact
Talent acquisition Academy info@seedl.academy 02/342.12.35