arrow_upward arrow_upward

De Seedl Academy richt zich dagelijks op service en kwaliteit, waarbij het belang van u, als klant, voorop  gesteld wordt. De Seedl Academy doet haar uiterste best om dit te bereiken, maar het kan gebeuren dat u ontevreden bent of andere verwachtingen had van onze diensten. Hieronder leest u hoe u een klacht over de Seedl Academy kunt indienen en wat u daarbij van de Seedl Academy kunt verwachten.

Wie kan een klacht indienen bij de Seedl Academy?

U kunt een klacht indienen bij de Seedl Academy in de volgende gevallen:

 • U bent ontevreden over een cursus die u bij de Seedl Academy gevolgd hebt.
 • U bent ontevreden over een dienst die u hebt ontvangen van de Seedl Academy of een persoon die namens de Seedl Academy optreedt.

Hoe kunt u een klacht indienen over de Seedl Academy?

Als u ontevreden bent over een dienst van de Seedl Academy, kunt u uw klacht per e-mail indienen bij info@ta.academy.

Sociale media worden door Seedl Academy niet beschouwd als een geschikt kanaal om een klacht te uiten. De Seedl Academy acht zich dan ook niet verplicht om te reageren op ontevreden reacties die op sociale media geplaatst zouden worden. Verder voelt de Seedl Academy zich niet verplicht te reageren op anonieme klachten of uitingen van ongenoegen of verklaringen die in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Wat kost het om een klacht in te dienen over de Seedl Academy?

De Seedl Academy brengt geen kosten in rekening voor het indienen van een klacht.

Wat kunt u van de Seedl Academy verwachten na het indienen van een klacht?

De Seedl Academy garandeert een eerlijke, efficiënte en vertrouwelijke behandeling van uw klacht.

Zodra de Seedl Academy uw klacht heeft ontvangen, start de manager een objectief onderzoek. Tenzij de manager u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht een gemotiveerd antwoord kan sturen, ontvangt u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging waarin ook het vervolg van uw klacht wordt aangegeven.

Zodra het onderzoek is afgerond, ontvangt u van de Seedl Academy een schriftelijke reactie op uw klacht. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal de Seedl Academy geheel of gedeeltelijk op uw klacht(en) ingaan of haar standpunt handhaven.

U kunt de volgende reactietijden van de Seedl Academy verwachten:

 • Actie
 • Reactietijd
 • Verzending van de ontvangstbevestiging van uw klacht :
  • 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht, tenzij een antwoord op uw klacht binnen 5 werkdagen kan worden verzonden.
  • Het sturen van een eerste reactie op de inhoud van uw klacht zonder dat een ontvangstbevestiging is gestuurd
  • 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht.
  • Het sturen van een eerste reactie op de inhoud van uw klacht nadat u een ontvangstbevestiging gestuurd werd:
  • Een gemotiveerde beslissing sturen
Contact
Talent acquisition Academy info@seedl.academy 02/342.12.35